Kosten / vergoedingen

N.B.Henk Eijsink heeft contracten met Menzis en ONVZ Zorgverzekeraars

Indien u een andere zorgverzekeraar heeft dan gelden de onderstaande tarieven 2019

Manuele therapie ( reguliere zitting) code 1200 Euro 55,-

Intake onderzoek na screening code 1864 Euro 55,-

Telefonisch consult code 1920 Euro 0,-

Voor een niet nagekomen afspraak wordt het geldende behandeltarief in rekening gebracht.
Dit geldt voor afspraken die niet, of minder dan 24 uur van te voren, zijn afgemeld.

BETALING/ VERGOEDING:
De behandeling betaalt u contant of per overboeking u krijgt een factuur mee waarop staat dat u heeft voldaan.
De factuur dient u in bij uw zorgverzekeraar die aan de hand van uw verzekeringspolis gedeeltelijk vergoed volgens’niet gecontracteerde zorg’.
De behandelingen manuele therapie vallen niet onder het eigen risico ( Euro 385,00) van de ziektekostenverzekering.

Directe toegang fysiotherapie/ manuele therapie
Ook in 2019 heeft u geen verwijsbrief nodig van de huisarts of specialist.

Henk Eijsink MMT
Master Manueeltherapeut,gespecialiseerde fysiotherapeut. BIG reg:69033538104/ Lid KNGF-VVF-NVMT:12692/AGB-code : 04059642 /ingeschreven in het kwaliteits Register (CKR)